Προμήθεια Ανταλλακτικών
Προμήθεια Ανταλλακτικών

Η Βιομηχανία Λεβήτων ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε μπορεί να διαθέσει στους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση ανταλλακτικά για τα ακόλουθα:

  • Ατμολέβητες και λέβητες θερμού/υπέρθερμου νερού (ελαστικά παρεμβύσματα TOPOG-E, ατμοφράκτες, συστήματα ελέγχου στάθμης, αντλητικά συγκροτήματα, υδροδείκτες, ασφαλιστικά, καυστήρες κ.α.)
  • Θερμαντήρες νερού (θερμαντικά στοιχεία, καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου, ηλεκτρικές αντιστάσεις, ηλεκτρικούς πίνακες αποφυγής Legionella κ.α.)
  • Δοχεία ψύξης και ψυκτικά κυκλώματα (ασφαλιστικά, βάνες απομόνωσης, αντλητικά συγκροτήματα, δείκτες στάθμης, συστήματα ελέγχου στάθμης κ.α.)