Μελέτη, Σχεδιασμός & Κατασκευή
Μελέτη, Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εγκαταστάσεων (Turn-Key)

Η Βιομηχανία Λεβήτων ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των ακόλουθων:

  • Δίκτυα ατμού και συμπυκνωμάτων
  • Δίκτυα νερού - υπέρθερμου νερού
  • Δίκτυα φυσικού αερίου και υγραερίου
  • Δίκτυα ψυκτικών μέσων (αμμωνία, φρέον, γλυκόλη)

Η  ΑΡΤΕΜΗΣ αναλαμβάνει επίσης την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων με το-κλειδί-στο-χέρι (turn-key projects),  από την αρχική σχεδίαση του έργου μέχρι την πλήρη κατασκευή του.