Επισκευές
Επισκευές Ατμολεβήτων

Η Βιομηχανία Λεβήτων ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Μερική ή ολική αντικατάσταση αυλών (ανατούμπωση)
  • Επισκευή ρηγματώσεων και διαρροών (αυλοφόρες πλάκες, φλογαυλοί, φλογοθάλαμος, θάλαμος αναστροφής καυσαερίων)
  • Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου ατμογεννητριών και ελαιοθέρμων
  • Επισκευή πυροδομών
  • Επισκευή μονώσεων

Παρέχουμε επίσης συμβουλευτική σχετικά με τα αίτια της βλάβης και τις μεθόδους αποφυγής μελλοντικής τους επανεμφάνισης.