Αναβάθμιση
Αναβάθμιση Ατμολεβήτων

Η Βιομηχανία Λεβήτων ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε προσφέρει υπηρεσίες για την αναβάθμιση του λέβητα και του λεβητοστασίου:

  • Μείωση κατανάλωσης καυσίμου με την εγκατάσταση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗ
  • Μετατροπή χρήσης καυσίμου σε άλλο ( π.χ. από μαζούτ σε φ. αέριο )
  • Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου στάθμης και ασφάλειας στο λέβητα σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα  EN / TRD (π.χ. χωρητικό ηλεκτρόδιο για συνεχή αναλογική μέτρηση στάθμης, αυτοελεγχόμενο ηλεκτρόδιο στάθμης)
  • Σύστημα επιφανειακού στρατσωνισμού με μέτρηση αγωγιμότητας
  • Μερική ή πλήρης απαερίωση στο σύστημα τροφοδοσίας νερού του ατμολέβητα