Θερμαντήρες Νερού ARTO HB

Θερμαντήρες Νερού ARTO HB

Οριζόντιος ή κατακόρυφος θερμαντήρας νερού με θερμαντικό στοιχείο

Οι θερμαντήρες νερού ΑΡΤΕΜΗΣ με θερμαντικό στοιχείο (σερπαντίνα) είναι κατάλληλοι για την παραγωγή ζεστού νερού σε οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Η σειρά ARTOHB προσφέρεται σε ένα φάσμα από  500 ως 7000 lt

 • Χωρητικότητα :  500/1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000 lt
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας εσωτερικού κυλίνδρου : 10 bar
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας θερμαντικού στοιχείου : 16 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 95 °C
 • Μέσον : Νερό χρήσης

Μεγαλύτερα μεγέθη και υψηλότερες πιέσεις κατόπιν ζήτησης.

Το θερμαντικό στοιχείο σχήματος U (battery) κατασκευάζεται από:

 • χαλυβδοσωλήνες
 • χαλκοσωλήνες
 • ανοξείδωτους σωλήνες

Ιδανική σειρά για εγκαταστάσεις όπου το πρωτεύον μέσο είναι ατμός.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει, μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση κ.τ.λ

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Όταν ζητούμενα είναι η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής, τότε η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε είναι η πρόταση .

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Το θερμαντικό στοιχείο (σερπαντίνα) είναι πάντα αφαιρούμενο
 • Πιέσεις λειτουργίας μέχρι 10 bar πιστοποιούν την ικανότητα των θερμαντήρων ΑΡΤΕΜΗΣ να εξυπηρετήσουν μεγάλες εγκαταστάσεις
 • Το δοχείο του νερού χρήσης λειτουργεί και ως μεγάλη αποθήκη ζεστού νερού
 • Η θερμαινόμενη επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου ΑΡΤΕΜΗΣ είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των συνηθισμένων θερμαντικών στοιχείων της αγοράς.
 • Οι μεγάλες επιφάνειες συναλλαγής επιτρέπουν σε μεγάλο όγκο νερού χρήσης να θερμανθεί σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου προσφέρεται κατόπιν ζήτησης.

Μόνωση

Μονωτικά υλικά κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να περιορίζουν τις απώλειες ενέργειας στο ελάχιστο. Χρησιμοποιείται  πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας μεγάλης πυκνότητας και επικάλυψη με :

 • Φύλλα γαλβανιζέ, βαμμένα στο χαρακτηριστικό μπλε της εταιρείας μας
 • Φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Ανοξείδωτα φύλλα

Ανάλογα με τις  ανάγκες κάθε πελάτη και την ιδιαιτερότητα κάθε εγκατάστασης, οι θερμαντήρες μπορεί να φέρουν μόνωση είτε όχι.

Χρήσιμες συμβουλές ( tips) για λειτουργία & εγκατάσταση

 • Κατά την πλήρωση του θερμαντικού στοιχείου με νερό βεβαιωθείτε για την πλήρη απομάκρυνση του αέρα.
 • Αποφεύγετε την χρησιμοποίηση ατμού σε ψηλή πίεση γιατί έτσι επιτείνεται το φαινόμενο συσσώρευσης αλάτων.
 • Το ζεστό νερό χρήσης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C , ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εμφάνισης της Legionella.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ διαθέτει έναν απλό ηλεκτρονικό πίνακα ο οποίος παρέχει προστασία κατά της Legionella. Η θερμοκρασία του νερού χρήσης αυξάνει περιοδικά στους 75 °C για 10 λεπτά. Έπειτα το σύστημα επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία-Ιατρικά κέντρα
Αθλητικά κέντρα
Βιομηχανικές εφαρμογές