Θερμαντήρες Νερού ARTO DHB

Θερμαντήρες Νερού ARTO DHB

Οριζόντιος ή κατακόρυφος θερμαντήρας νερού με θερμαντικό στοιχείο και  διπλά τοιχώματα

Οι θερμαντήρες νερού ΑΡΤΕΜΗΣ με θερμαντικό στοιχείο και διπλά τοιχώματα είναι κατάλληλοι για την παραγωγή ζεστού νερού σε οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Η σειρά ARTODΗB προσφέρεται σε ένα φάσμα από  500 ως 7000 lt

 • Χωρητικότητα :  500/1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000 lt
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας εσωτερικού κυλίνδρου (νερό χρήσης) : 10 bar
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας εξωτερικού κυλίνδρου (νερό από λέβητα) : 4 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 95 °C
 • Μέσον : Νερό χρήσης

Μεγαλύτερα μεγέθη και υψηλότερες πιέσεις κατόπιν ζήτησης.

Το θερμαντικό στοιχείο σχήματος U (battery) κατασκευάζεται από:

 • χαλυβδοσωλήνες
 • χαλκοσωλήνες
 • ανοξείδωτους σωλήνες

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει, μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση κ.τ.λ

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Όταν ζητούμενα είναι η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής, τότε η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε είναι η πρόταση.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Πιέσεις λειτουργίας μέχρι 10 bar πιστοποιούν την ικανότητα των θερμαντήρων ΑΡΤΕΜΗΣ να εξυπηρετήσουν μεγάλες εγκαταστάσεις
 • Το δοχείο του νερού χρήσης λειτουργεί και ως μεγάλη αποθήκη ζεστού νερού
 • Το εσωτερικό δοχείο περιβάλλεται από το ζεστό νερό του λέβητα σε όλο του σχεδόν το μήκος
 • Το θερμαντικό στοιχείο (σερπαντίνα) είναι πάντα αφαιρούμενο
 • Η θερμαινόμενη επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου ΑΡΤΕΜΗΣ είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των συνηθισμένων θερμαντικών στοιχείων της αγοράς
 • Οι μεγάλες επιφάνειες συναλλαγής επιτρέπουν σε μεγάλο όγκο νερού χρήσης να θερμανθεί σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Οι θερμαντήρες μπορεί να είναι κάθετοι ή οριζόντιοι ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης
 • Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου προσφέρεται κατόπιν ζήτησης.

Μόνωση

Μονωτικά υλικά κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να περιορίζουν τις απώλειες ενέργειας στο ελάχιστο. Χρησιμοποιείται  πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας μεγάλης πυκνότητας και επικάλυψη με :

 • Φύλλα γαλβανιζέ, βαμμένα στο χαρακτηριστικό μπλε της εταιρείας μας
 • Φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Ανοξείδωτα φύλλα

Ανάλογα με τις  ανάγκες κάθε πελάτη και την ιδιαιτερότητα κάθε εγκατάστασης, οι θερμαντήρες μπορεί να φέρουν μόνωση είτε όχι.

Χρήσιμες συμβουλές ( tips) για λειτουργία & εγκατάσταση

 • Κατά την πλήρωση του θερμαντήρα με νερό, προσέξτε να γεμίσετε πρώτα τον εσωτερικό κάδο (νερό χρήσης) και έπειτα τον εξωτερικό (νερό από λέβητα).
 • Προσαρμόστε μία βαλβίδα ασφαλείας κάτω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του εσωτερικού κάδου (νερό χρήσης)
 • Προσαρμόστε μία δεύτερη βαλβίδα ασφαλείας κάτω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του εξωτερικού κάδου (νερό από λέβητα)
 • Προσαρμόστε μία βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του κρύου νερού χρήσης
 • Εγκαταστήστε δοχείο διαστολής στο κύκλωμα του νερού από τον λέβητα
 • Μην ξεχνάτε να συνδέσετε τον εσωτερικό κάδο με το έδαφος
 • Το ζεστό νερό χρήσης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C , ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εμφάνισης της Legionella.


Η ΑΡΤΕΜΗΣ διαθέτει έναν απλό ηλεκτρονικό πίνακα ο οποίος παρέχει προστασία κατά της Legionella. Η θερμοκρασία του νερού χρήσης αυξάνει περιοδικά στους 75 °C για 10 λεπτά. Έπειτα το σύστημα επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία-Ιατρικά κέντρα
Αθλητικά κέντρα
Βιομηχανικές εφαρμογές