Παράδοση δύο ατμογεννητριών ARTO/D 2500 στην CBVtech στο Βόλο

Παράδοση δύο ατμογεννητριών ARTO/D 2500 στην CBVtech στο Βόλο

Δύο ατμογεννήτριες τύπου ARTO D2500 είναι έτοιμες προς παράδοση από την ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε. σε βιομηχανία παραγωγής μεταφορικών ιμάντων.

Οι ατμογεννήτριες είναι παραγωγικής ικανότητας 2.500kg/h ατμού υψηλής πίεσης και φέρουν εξοικονομητή καυσαερίων με συνολικό βαθμό απόδοσης που υπερβαίνει το 95%.

Photo Gallery