Λέβητας υπέρθερμου νερού PRN/HW 750 στην VIGLA - ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

Λέβητας υπέρθερμου νερού PRN/HW 750 στην VIGLA - ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

Η VIGLA - ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, τυροκομικά προϊόντα, μόλις παρέλαβε έναν λέβητα υπέρθερμου νερού 110 0C, ειδικών προδιαγραφών τύπου PRN/HW 750 ισχύος 872kW.

Στιβαρή κατασκευή με υλικά κατάλληλα για ατμολέβητες και βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος από 91% .