Παράδοση ατμολέβητα pellet

Παράδοση ατμολέβητα pellet

Ατμολέβητας pellet δυναμικότητας 500kg/h κατασκευής της ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε παραδίδεται σε βιομηχανικό πλυντήριο.

Προηγήθηκε δοκιμαστική λειτουργία στις εγκαταστάσεις μας, με τον βαθμό απόδοσης του να υπερβαίνει το 91% και η ποσότητα στάχτης να μην ξεπερνά το 0,5%.

Ο ατμολέβητας είναι έξυπνης εργονομικής σχεδίασης με στόχο την εύκολη λειτουργία και συντήρηση από τον τελικό χρήστη.

Photo Gallery