Εξαγωγή λεβήτων υπερθέρμου νερού σε Κένυα και Φιλιππίνες

Εξαγωγή λεβήτων υπερθέρμου νερού σε Κένυα και Φιλιππίνες

Η  ''ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε'' σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών για τη βιομηχανία γάλακτος κατασκεύασε :

 α) έναν λέβητα υπέρθερμου νερού 110 0C  με καύσιμο βιομάζα για τυροκομική μονάδα στην ΚΕΝΥΑ. Κατασκευάστηκε επίσης δοχείο αδρανείας βιομηχανικού τύπου, ενώ προμηθεύτηκε και όλος ο περιφερειακός εξοπλισμός

 β) έναν λέβητα υπέρθερμου νερού 110 0C  με καύσιμο φ. αέριο για μονάδα παρασκευής γιαούρτης στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ. Προμηθεύτηκε επίσης κι όλος ο περιφερειακός εξοπλισμός του παραπάνω λέβητα.

Photo Gallery