Εξοικονομητής ενέργειας καυσαερίων σε ατμολέβητα 12.000 Kg

Εξοικονομητής ενέργειας καυσαερίων σε ατμολέβητα 12.000 Kg

Η  ''FIERATEX-ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε '' ηγετική κλωστοϋφαντουργική μονάδα στην Ελλάδα, ανέθεσε στην εταιρεία μας την κατασκευή ενός συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας καυσαερίων σε υφιστάμενο ατμολέβητα της, ατμοπαραγωγικής ικανότητας 12.000 kg/h

 Παραδόθηκε εξοικονομητής ειδικής σχεδίασης και με λυόμενα μέρη, προκειμένου αφενός μεν να γίνει εύκολα η προσαρμογή του , αφετέρου δε για την εύκολη συντήρηση και επισκεψιμότητα του στο μέλλον.

Photo Gallery