Λέβητας Θερμού / Υπέρθερμου Νερού SCOTCH/W

Λέβητας Θερμού / Υπέρθερμου Νερού SCOTCH/W

Οριζόντιος λέβητας τριών διαδρομών καυσαερίων με βρεχόμενο θάλαμο αναστροφής

 • Ισχύς :  500.000 ÷ 8.000.000 kcal/h
 • Πίεση σχεδίασης : 2 ÷ 16 bar

Οι λέβητες τύπου SCOTCH/ W είναι κατάλληλοι για  κάθε είδος υγρού ή αέριου  καυσίμου.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει-μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση κ.τ.λ

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία και τα μεγάλα Δημόσια Κτήρια.

Γενικά  χαρακτηριστικά

 • Μεγάλος όγκος νερού και ορθολογικός σχεδιασμός του λέβητα εξασφαλίζουν καλή κυκλοφορία του νερού και αποφυγή συσσώρευσης αλάτων.
 • Πλήρως βρεχόμενος αναστροφής καυσαερίων
 • Λυόμενος καπνοθάλαμος μετατρέπει εργασίες συντήρησης και επισκευών σε απλή διαδικασία.
 • Σε μεγάλου μεγέθους λέβητες (πάνω από 3.000.000 kcal/h) ο οπίσθιος καπνοθάλαμος είναι συγκολλημένος στην αυλοφόρο πλάκα. Ωστόσο φέρει δύο ευρύχωρες θυρίδες που επιτρέπουν τον καθαρισμό του λέβητα καθώς και εύκολη πρόσβαση στην οπίσθια αυλοφόρο πλάκα.
 • Η θυρίδα ανακούφισης επενδυμένη με πυροδομή κατάλληλη για θερμοκρασίες μέχρι 1900 °C εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση στο χώρο του φλογοθαλάμου.
 • Διαιρούμενο κολάρο συνδέει τον καπνοθάλαμο με την καπνοδόχο και έτσι δεν απαιτείται απομάκρυνση της καπνοδόχου κατά την τυχόν αφαίρεση του καπνοθαλάμου.
 • Μονωτικά υλικά κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να περιορίζουν τις απώλειες ενέργειας στο ελάχιστο.
 • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 • Μεγάλοι βαθμοί απόδοσης
 • Αντοχή στο χρόνο

 

Μόνωση υψηλής ποιότητας

Χρησιμοποιείται  πετροβάμβακας  μεγάλης πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco

Ηλεκτρικός πίνακας

Ο  τυποποιημένος ηλεκτρικός πίνακας του λέβητα τύπου SCOTCH/W περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Γενικό διακόπτη
 • Διακόπτη καυστήρα
 • Θερμοστάτη κυκλοφορητή
 • Θερμοστάτη λειτουργίας καυστήρα
 • Θερμοστάτη ασφαλείας καυστήρα
 • Θερμόμετρο

 

Εξοικονομητής ενέργειας  καυσαερίων

Με την προσθήκη ενός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗ ο βαθμός απόδοσης του λέβητα μπορεί να φθάσει το 96%

Οι εξοικονομητές  ΑΡΤΕΜΗΣ με την ειδική σχεδίαση τους μπορεί να τοποθετηθούν σε νέους ή σε ήδη εγκατεστημένους λέβητες.

 • Πτερυγιοφόροι σωλήνες υψηλής ποιότητας
 • Ευρύχωρες θυρίδες επιθεώρησης
 • Λυόμενη σύνδεση τους με τον καπνοθάλαμο του λέβητα.

 

Καπνοσυλλέκτες

Αποτελούν τη λύση για καθαρό περιβάλλον, ιδιαίτερα κοντά σε οικιστικές περιοχές, όταν το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι μαζούτ.

Τα καυσαέρια του μαζούτ εκτός της μεγάλης περιεκτικότητας σε αιθάλη συνήθως περιέχουν και άκαυστες μάζες, τα οποία όταν διέλθουν μέσω μία ειδικής διάταξης πτερυγίων ενός καπνοσυλλέκτη οδηγούνται στην ατμόσφαιρα πιο καθαρά.

Λόγω της περιεκτικότητας του μαζούτ σε θείο - ιδιαίτερα διαβρωτικό - οι καπνοσυλλέκτες κατασκευάζονται από ανοξείδωτα ελάσματα.

Κύρια χαρακτηριστικά :

 • Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
 • Μικρή αντίθλιψη
 • Ευρύχωρες θυρίδες επιθεώρησης και καθαρισμού.
 • Εσωτερικό σύστημα πλύσης
 • Μελετημένη διαμόρφωση για την περισυλλογή των στερεών υπολειμμάτων.

 

Δοχείο διαστολής βιομηχανικού τύπου

Όταν η θερμοκρασία του νερού σε ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης είναι μεγαλύτερη των 100 °C,  τα συμβατικά δοχεία διαστολής με μεμβράνη δεν έχουν πλέον εφαρμογή.

Τότε η λύση στην παραλαβή των διαστολών κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων βρίσκεται σε δοχεία διαστολής βιομηχανικού τύπου. Το δοχείο διαστολής χρησιμοποιεί αέρα ή άζωτο υπό πίεση προκειμένου να διατηρήσει τις πιέσεις του κυκλώματος, ενώ ένα εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροδίων στάθμης διατηρεί τη στάθμη μέσα στο ίδιο το δοχείο.

Ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υπέρθερμο νερό στην παραγωγική τους διαδικασία (θερμοκρασίες περίπου 150 °C).

 

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου:

 • Εξοικονομητής
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού  (αποσκλήρυνση)
 • Καπνοδόχος
 • Κεντρικοί και περιφερειακοί διανομείς (συλλέκτες)
 • Προ-συναρμολλογημένα τμήματα δικτύων
 • Προθερμαντήρας μαζούτ
 • Θερμαντήρας νερού χρήσης