Λέβητας Θερμού/Υπέρθερμου νερού ARTO/HN

Λέβητας Θερμού/Υπέρθερμου νερού ARTO/HN

Κατακόρυφος λέβητας θερμού νερού με ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο νερού χρήσης

 • Ισχύς: 50.000 - 500.000 kcal/h
 • Πίεση σχεδίασης :  6 bar

Πρόκειται για έναν κατακόρυφο λέβητα θερμού νερού στον οποίο προσαρμόζεται ένας συμβατικός καυστήρας. Το νερό χρήσης που βρίσκεται μέσα σ έναν  ανοξείδωτο κάδο με κυματοειδή τοιχώματα θερμαίνεται μέσω των καυσαερίων του λέβητα

Οι λέβητες τύπουARTOHNείναι κατάλληλοι για  κάθε είδος υγρού ή αέριου  καυσίμου.

Η σύγχρονη και ορθολογική σχεδίαση του προϊόντος εξασφαλίζει την αποφυγή

 • συσσώρευσης και επικάθησης αλάτων
 • χρήσης καθοδικής προστασίας, με ανόδιο μαγνησίου

 

Αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Όπως είναι γνωστό η συσσώρευση αλάτων είναι το πιο κοινό πρόβλημα όλων των λεβήτων, κυρίως αυτών με θερμαντικά στοιχεία

 • Ο εσωτερικός κάδος του νερού χρήσης είναι ανοξείδωτος. Η λεία επιφάνεια των ανοξείδωτων τοιχωμάτων εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων αλλά αυτό από μόνο του δε λύνει το πρόβλημα των αλάτων
 • Ο πλήρως βυθισμένος σε νερό κύλινδρος του νερού χρήσης έχει κυματοειδή μορφή σε όλο του το μήκος.
 • Ο κύλινδρος του  νερού χρήσης είναι «κρεμασμένος» από τον πάνω πυθμένα του λέβητα. Αυτό επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή και συστολή του κατά τη διάρκεια των κύκλων θέρμανσης.

Σαν συνέπεια των παραπάνω ο  ανοξείδωτος κάδος του νερού χρήσης παραμένει απαλλαγμένος από άλατα για μεγάλο διάστημα συμβάλλοντας στη μακροζωία του μηχανήματος.  

 

Αποφυγή ανάγκης για καθοδική προστασία

Από τη στιγμή που ο εσωτερικός κάδος του νερού χρήσης είναι ανοξείδωτος δεν υπάρχει πια κανένας λόγος για καθοδική προστασία (θυσιαζόμενη άνοδος)..

 • Η προσεγμένη κατασκευή επιτυγχάνει ελάχιστες απώλειες καυσαερίων και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.   
 • Η κυματοειδής μορφή των τοιχωμάτων του ανοξείδωτου κάδου δημιουργεί μεγαλύτερη θερμαινόμενη επιφάνειασε σύγκριση με τους θερμαντήρες απλών τοιχωμάτων ίδιων διαστάσεων.
 • Τα τοιχώματα κυματοειδούς μορφής του εσωτερικού κάδου έχουν αντοχή σε υψηλές πιέσεις.
 • Μεγαλύτερες επιφάνειες συναλλαγής επιτρέπουν τη θέρμανση μεγάλου όγκου νερού σε σύντομο χρόνο.
 • Σταθερή ισχύς
 • Βολικό όπου υπάρχει στενότητα χώρου

 

Επιβραδυντές Καυσαερίων

Επιβραδυντές καυσαερίων υποχρεώνουν τα καυσαέρια σε μία περιδίνιση μέσα στους φλογοαυλούς.

Αύξηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα


Μόνωση υψηλής ποιότητας

Χρησιμοποιείται  πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας μεγάλης πυκνότητας και επικάλυψη με :

 • Φύλλα D.C.P, βαμμένα στο χαρακτηριστικό μπλε της εταιρείας μας
 • Φύλλα αλουμινίου stucco

Ηλεκτρικός πίνακας

Ο  τυποποιημένος ηλεκτρικός πίνακας του λέβητα τύπου ARTO HN περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Γενικό διακόπτη
 • Διακόπτη καυστήρα
 • Θερμοστάτη κυκλοφορητή
 • Θερμοστάτη λειτουργίας καυστήρα
 • Θερμοστάτη ασφαλείας καυστήρα
 • Θερμόμετρο
 • Κατά την πλήρωση του θερμαντήρα με νερό, προσέξτε να γεμίσετε πρώτα τον εσωτερικό κάδο (νερό χρήσης)  και έπειτα τον εξωτερικό (νερό από κύκλωμα θέρμανσης)
 • Τοποθετήστε μία βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση κάτω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του εσωτερικού κάδου
 • Τοποθετήστε μία βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του κρύου νερού χρήσης
 • Μην ξεχνάτε να εγκαταστήσετε δοχείο διαστολής στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης (στις επιστροφές)
 • Μην ξεχνάτε να συνδέσετε τον εσωτερικό κάδο με το έδαφος (γείωση).
 • Το ζεστό νερό χρήσης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εμφάνισης της Legionella.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ διαθέτει έναν απλό ηλεκτρονικό πίνακα ο οποίος παρέχει προστασία κατά της Legionella. Η θερμοκρασία του νερού χρήσης αυξάνει περιοδικά στους 75 °C για 10 λεπτά. Έπειτα το σύστημα επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις.