Ποιότητα & Στόχοι
Ποιότητα & Στόχοι

Η Ποιότητα και η Ασφάλεια είναι τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε.

Η Εταιρία εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO 18001:2007 και ISO 3834-2:2005.

Όλα τα προϊόντα φέρουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την Οδηγία  P.E.D 2014/68/EU. Η πιστοποίηση  αφορά τη σχεδίαση, την κατασκευή και τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.

Στόχος μας είναι  η συνεχής παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την φιλικότητα προς το περιβάλλον.