Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις μας

Από το 2008 η  ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4000 τμ.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΡΤΕΜΗΣ ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα συνεχούς επιτήρησης και ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Η επιλογή τόσο των πρώτων υλών όσο και του λοιπού εξοπλισμού των προϊόντων  γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλα τα υλικά συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.

Κάθε προϊόν πιστοποιείται και φέρει σφραγίδα του φορέα πιστοποίησης, ενώ κάθε της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται  με ακτίνες Χ, ultrasonic tests, τεστ υπερήχων, διεισδυτικά υγρά κ.α.