Ελαιόθερμο ARTO/EL

Ελαιόθερμο ARTO/EL

Οριζόντιος ή κατακόρυφος θερμαντήρας διαθερμικού λαδιού τριών διαδρομών καυσαερίων.

 • Ισχύς : 100 to 5.000 kw
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : Μέχρι 300 0C ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο διαθερμικό έλαιο

Τα ελαιόθερμα τύπου ARTO/EL είναι κατάλληλα για κάθε είδος υγρού ή αέριου καυσίμου.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει-μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη αυλών και ελασμάτων
 • Πίεση / Θερμοκρασία λειτουργίας
 • Μόνωση κ.τ.λ

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία.

Τα ελαιόθερμα τύπου EL κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την  P.E.D2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 • Compact συγκρότημα με ενσωματωμένο όλο τον εξοπλισμό λειτουργίας και ασφαλείας.
 • Ευρύχωρος φλογοθάλαμος με χαμηλή ειδική φόρτιση, κατάλληλος για όλα τα υγρά και αέρια καύσιμα
 • Εύκολη συντήρηση η οποία επιτυγχάνεται από :
  • τη μεγάλη και πλήρως ανοιγόμενη πόρτα
  • το λυόμενο (βιδωτό) καπνοθάλαμο
 • Μόνωση με πετροβάμαβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 • Μεγάλοι βαθμοί απόδοσης μέχρι 91% σε πλήρες φορτίο. Η χρήση εξοικονομητή μπορεί να αυξήσει το βαθμό απόδοσης του ατμολέβητα μέχρι  95%
 • Αντοχή στο χρόνο

Εξοπλισμός

 • Διαφορικός πιεσσοστάτης για τη διασφάλιση ροής ελαίου μέσα στο θερμαντικό στοιχείο.
 • Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής του ελαίου συνοδευόμενος από το αντίστοιχο αισθητήριο θερμοκρασίας.
 • Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας επιστροφής του ελαίου συνοδευόμενος από το αντίστοιχο αισθητήριο θερμοκρασίας.
 • Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας, για τη λειτουργία του καυστήρα συνοδευόμενος από το αντίστοιχο αισθητήριο θερμοκρασίας.
 • Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των καυσαερίων συνοδευόμενος από το αντίστοιχο αισθητήριο θερμοκρασίας.
 • Συγκρότημα αντλίας τροφοδοσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό κατάλληλο για την χρήση διαθερμικού λαδιού σε ενιαία στιβαρή βάση.
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό του ελαιοθέρμου.

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου

 • Εξοικονομητής
 • Δοχείο διαστολής
 • Δεξαμενή περισυλλογής ελαίου
 • Καπνοδόχος
 • Συλλέκτης προσαγωγών και επιστροφών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό