Διανομείς Ατμού

Διανομείς Ατμού

Διανομείς ατμού

Προσφέρονται και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τους :

 • ατμοφράκτες
 • σύστημα απομάστευσης συμπυκνωμάτων με
  • ατμοφράκτη
  • φίλτρο ατμού
  • ατμοπαγίδα
  • βαλβίδα αντεπιστροφής
  • ροοδείκτη
  • by -pass

 

Διανομείς θερμού νερού προσαγωγών-επιστροφών σε κλειστά κυκλώματα

Προσφέρονται και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τους :

 • βάνες απομόνωσης (ball valve, πεταλούδας κ.α)
 • βαλβίδες αντεπιστροφής
 • κυκλοφορητές
 • σύστημα αποστράγγισης

Γενικά χαρακτηριστικά

 • παραδίδονται μονωμένοι με βάση στήριξης
 • σχεδίαση και υπολογισμός κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου