Καπνοδόχοι

Καπνοδόχοι λεβήτων χαλύβδινες ή ανοξείδωτες με έξυπνη σχεδίαση, ώστε να επιτρέπεται η απομάκρυνση του καπνοθαλάμου χωρίς την απομάκρυνση ή το κόψιμο της καπνοδόχου.

Δυνατότητα κατασκευής ειδικών τεμαχίων με κατάλληλη γεωμετρία (κώνοι, στραγγυλοτετράγωνα κ.α) για να προσαρμοσθούν σε υφιστάμενους ή νέους καπναγωγούς