Καπνοσυλλέκτες

Καπνοσυλλέκτες

Αποτελούν τη λύση για καθαρό περιβάλλον, ιδιαίτερα κοντά σε οικιστικές περιοχές, όταν το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι μαζούτ.

Τα καυσαέρια του μαζούτ εκτός της μεγάλης περιεκτικότητας σε αιθάλη συνήθως περιέχουν και άκαυστες μάζες, τα οποία όταν διέλθουν μέσω μία ειδικής διάταξης πτερυγίων ενός καπνοσυλλέκτη οδηγούνται στην ατμόσφαιρα πιο καθαρά.

Λόγω της περιεκτικότητας του μαζούτ σε θείο - ιδιαίτερα διαβρωτικό - οι καπνοσυλλέκτες κατασκευάζονται από ανοξείδωτα ελάσματα.

Κύρια χαρακτηριστικά :

  • Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
  • Μικρή αντίθλιψη
  • Ευρύχωρες θυρίδες επιθεώρησης και καθαρισμού.
  • Εσωτερικό σύστημα πλύσης
  • Μελετημένη διαμόρφωση για την περισυλλογή των στερεών υπολειμμάτων.