Προθερμαντήρας Μαζούτ

Προθερμαντήρας Μαζούτ

Ο προθερμαντήρας μαζούτ χρησιμοποιείται για να θερμάνει το μαζούτ στην επιθυμητή θερμοκρασία πριν φθάσει στον καυστήρα του λέβητα.

Τύποι προθερμαντήρων μαζούτ :

  • προθερμαντήρας με θερμαντικό στοιχείο
  • προθερμαντήρας διπλών τοιχωμάτων

Προθερμαντήραςμεθερμαντικόστοιχείο

Μέσα στο θερμαντικό στοιχείο κυκλοφορεί ατμός ή υπέρθερμο νερό. Αυτό θερμαίνει το μαζούτ που βρίσκεται έξω από το θερμαντικό στοιχείο, μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία.

Βασικό πλεονέκτημα : άμεση θέρμανση

Βασικό μειονέκτημα : το θερμαντικό στοιχείο συχνά τρυπάει και έρχεται σε επαφή ο ατμός με το μαζούτ. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα στην καύση και είναι δύσκολη και βρώμικη η αντικατάσταση του θερμαντικού στοιχείου.  

Προθερμαντήρας διπλών τοιχωμάτων

Το πρωτεύον μέσο κυκλοφορεί στο διάκενο ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους, ενώ το μαζούτ κυκλοφορεί στον εσωτερικό κύλινδρο.

Βασικό πλεονέκτημα : δεν υπάρχουν στοιχεία που φθείρονται εύκολα (δεν υπάρχει θερμαντικό στοιχείο).

Γενικά χαρακτηριστικά

  • το πρωτεύον μέσο μπορεί να είναι ατμός ή υπέρθερμο νερό
  • παραδίδεται με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
  • θερμικά μονωμένος
  • σχεδίαση προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες
  • ψηλή απόδοση
  • εύκολος καθαρισμός και συντήρηση