Θερμοδοχείο - Δεξαμενή Τροφοδοσίας Νερού

Θερμοδοχείο - Δεξαμενή Τροφοδοσίας Νερού

Η ποιότητα του νερού τροφοδοσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός ατμολέβητα.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε κατασκευάζει χαλύβδινα ή ανοξείδωτα θερμοδοχεία, που μπορεί να είναι :

 • Ατμοσφαιρικά
 • Μερικής απαερίωσης

Πλήρους απαερίωσης με θερμικό απαεριωτή

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Σύστημα θέρμανσης με ατμό, με τη χρήση ανοξείδωτου διανεμητή ατμού εξελιγμένης σχεδίασης, ώστε να αποφεύγονται τα ‘’χτυπήματα’’.
 • Σύστημα δειγματοληψίας νερού με ψύκτη
 • Θυρίδα επισκέψεων ανεξάρτητη από αυτή της κεφαλής απαερίωσης.
 • Μόνωση με ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου.
 • Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχει όλες τις λειτουργίες της δεξαμενής :

Στάθμη νερού

Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας

Σύστημα υπερχείλισης

Σύστημα προστασίας αντλιών από ΄΄ξηρά’’ λειτουργία (dry-run)

 • Η κεφαλή απαερίωσης σχεδιάζεται χωριστά για κάθε λεβητοστάσιο.
 • Παραδίδεται σε στιβαρή μεταλλική βάση και με όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Η δεξαμενή τροφοδοσίας νερού παραδίδεται επίσης και ως ένα πλήρες συγκρότημα, που περιλαμβάνει και τα ακόλουθα :

 • Συγκρότημα αντλιών πλήρες οργάνων και εξαρτημάτων πάνω σε μεταλλική βάση
 • Δοχείο στρατσωνισμού
 • Σύστημα αποσκλήρυνσης

Όλα τα παραπάνω παραδίδονται προ-συναρμολογημένα και έτσι το κόστος εγκατάστασης τους περιορίζεται στο ελάχιστο. 

Ατμοσφαιρικά θερμοδοχεία

Πρόκειται για την πιο απλή μορφή τροφοδοσίας νερού ενός ατμοπαραγωγού.

Βασικό πλεονέκτημα : Οικονομική κατασκευή !

Βασικό μειονέκτημα : Μεγάλες ποσότητες ενέργειας διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα ανεκμετάλλευτες !!!

Θερμοδοχεία πλήρους απαερίωσης

Στις σύγχρονες δεξαμενές τροφοδοσίας νερού, το αποσκληρυμένο νερό και τα συμπυκνώματα οδηγούνται σε μία ανοξείδωτη κεφαλή απαερίωσης. Εκεί μέσω διάτρητων ανοξείδωτων δίσκων όλα τα αέρια όπως το O2 & CO2 αποβάλλονται προς την ατμόσφαιρα από το πάνω στόμιο της κεφαλής απαερίωσης.

Στη θερμοκρασία των 102 0C επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης απαερίωση, ενώ το υπολοιπόμενο διαλυμένο οξυγόνο φεύγει με τη χρήση κατάλληλων χημικών

Βασικό πλεονέκτημα : Πλήρης εκμετάλλευση της ενέργειας των συμπυκνωμάτων και μέγιστη προστασία του ατμοπαραγωγού έναντι οξειδώσεων !

Βασικό μειονέκτημα : Μεγάλο αρχικό κόστος κτήσης, το οποίο αποσβένεται άμεσα λόγω της πλήρους εκμετάλλευσης ενέργειας των συμπυκνωμάτων !!!

Θερμοδοχεία μερικής απαερίωσης

Στην  κεφαλή μερικής απαερίωσης, καταλήγουν πάλι το αποσκληρυμένο νερό και τα συμπυκνώματα, ενώ  το O2 & CO2 αποβάλλονται προς την ατμόσφαιρα από το πάνω στόμιο της κεφαλής.

Στα θερμοδοχεία μερικής απαερίωσης, η θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας ανέρχεται στους 90 0C , ενώ το υπολοιπόμενο διαλυμένο οξυγόνο φεύγει με τη χρήση κατάλληλων χημικών

Βασικό πλεονέκτημα : Ιδανικό σύστημα για ατμογεννήτριες με εμβολοφόρες αντλίας !

Βασικό μειονέκτημα : Αρκετά μεγάλες ποσότητες ενέργειας διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα ανεκμετάλλευτες !!!