Δοχεία Στρατσωνισμού

Δοχεία Στρατσωνισμού

Το νερό της στρατσώνας των ατμολεβήτων έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία καθώς εξέρχεται από το λέβητα και σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ψυχθεί μέχρι τους  45 °C πριν αποβληθεί στο περιβάλλον.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε έχει κατασκευάσει ένα δοχείο (χαλύβδινο ή ανοξείδωτο) στο οποίο εισέρχεται το νερό της στρατσώνας από έναν ή περισσότερους ατμολέβητες, ψύχεται στην επιθυμητή θερμοκρασία και στη συνέχεια αποβάλλεται προς το περιβάλλον. Το δοχείο είναι πλήρως εξοπλισμένο και φέρει και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της λειτουργίας του.

Όταν το δοχείο στρατσωνισμού προσφέρεται μαζί με τη δεξαμενή τροφοδοσίας νερού, τότε κατασκευάζεται ένας κοινός ηλεκτρικός πίνακας που συντονίζει τη λειτουργία όλου του συγκροτήματος.

Φιλικό στο περιβάλλον !!!