Δοχεία Πίεσης Ψυκτικών Κυκλωμάτων

Δοχεία Πίεσης Ψυκτικών Κυκλωμάτων

Πρόγραμμα κατασκευών :

  • Seperators
  • Receivers
  • Oil drain vessels
  • Ice Banks
  • Complete pressure vessel assemblies

Τα δοχεία πίεσης κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την P.E.D2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εδώ και δεκαετίες μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει δοχεία υψηλών προδιαγραφών για τη βιομηχανική ψύξη. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε να παράγει προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες  κάθε πελάτη.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Υλικά για χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλες πιέσεις βρίσκονται πάντα σε παρακαταθήκη για την κατασκευή οποιουδήποτε δοχείου ψύξης
  • Δοχεία για όλα τα ψυκτικά μέσα ( αμμωνία, φρέον, γλυκόλη κ.α )
  • Αν μας ζητηθεί, παρέχουμε συμβουλευτική για την ορθή θέση και διατομή των στομίων πάνω στα δοχεία.
  • Τα δοχεία παραδίδονται με ή χωρίς εξοπλισμό. Όταν ζητηθούν πλήρη συγκροτήματα, τότε επιλέγεται  εξοπλισμός από τους πλέον επώνυμους οίκους της διεθνούς αγοράς (DANFOSS, HANSEN, HERL, WITT κ.λ.π.)

Ένα πλήρες συγκρότημα μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου και των απαραίτητων σωληνώσεων. Μετά την προ-συναρμολόγηση και την υδραυλική δοκιμή, το συγκρότημα μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα για τη μεταφορά του.

Βιομηχανία τροφίμων
Βιομηχανικές εφαρμογές