Δοχεία Πίεσης για Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δοχεία Πίεσης για Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε έχει μακρά εμπειρία στην κατασκευή δοχείων πίεσης στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα δοχεία πίεσης κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/CE σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση (PED.)

Δοχεία για όλους τους Θερμοηλεκτρικούς και Υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας :

 • Recovery Tank with a heating coil
 • Expansion Tank
 • Air Receiver
 • Surge Tank 
 • G.T Wash Water Drains Tank
 • Turbine Drain Atmospheric Tank
 • Condenser Expansion Tank
 • Vacuum Pumps Expansion Tank
 • Fire Fighting Tank
 • Light oil storage tanks

όπως επίσης και  :

 • Αντλητικά συγκροτήματα νερού
 • Αντλητικά συγκροτήματα λαδιού