Εναλλάκτες Θερμότητας

Εναλλάκτες Θερμότητας

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μία ευρεία γκάμα εναλλακτών θερμότητας που εξυπηρετούν σχεδόν κάθε βιομηχανική εφαρμογή.

 • Θέρμανση χώρου
 • Ψύξη
 • Συστήματαανάκτησηςθερμότητας
 • Αναγεννητές ατμού

Θέρμανση χώρου

Η θέρμανση χώρων μπορεί να επιτευχθεί με όλα τα θερμαντικά μέσα, όπως νερό, ατμό, αέρα, καυσαέρια, διαθερμικό λάδι κ.α.

Ψύξη

Παγολεκάνες αμμωνίας ή οποιουδήποτε άλλου ψυκτικού μέσου καθώς και άλλου είδους εναλλάκτες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Συστήματα ανάκτησης θερμότητας (Εξοικονομητές)

Τα καυσαέρια από τους λέβητες περιέχουν ένα πλούσιο ενεργειακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση νερού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Αναγεννητέςατμού

Οι αναγεννητές ατμού συναντώνται συχνά στη βιομηχανία τροφίμων και στα νοσοκομεία, προκειμένου να παραχθεί ‘’καθαρός ατμός’’. Ο καθαρός ατμός μπορεί να παραχθεί είτε από πρωτογενή ατμό είτε από υπέρθερμο νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά

Υλικά κατασκευής εναλλακτών

 • carbon steel
 • χαλκός
 • ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμαντικό μέσο

 • Θερμό/Υπέρθερμο νερό
 • Ατμός
 • Αέρας
 • Καυσαέρια
 • Διαθερμικό λάδι

Μόνωση

Μονωτικά υλικά κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να περιορίζουν τις απώλειες ενέργειας στο ελάχιστο. Χρησιμοποιείται  πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας μεγάλης πυκνότητας και επικάλυψη με :

 • Φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Ανοξείδωτα φύλλα

Οι εναλλάκτες θερμότητας κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/EC σχετική με τα δοχεία υπό πίεση (PED)

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει, μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση κ.τ.λ

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Όταν ζητούμενα είναι η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής, τότε η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε είναι η πρόταση.

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία-Ιατρικά κέντρα
Αθλητικά κέντρα
Βιομηχανικές εφαρμογές