Δοχεία Πίεσης Γενικής Εφαρμογής

Δοχεία Πίεσης Γενικής Εφαρμογής

Πρόγραμμα κατασκευών :

 • Βιομηχανικά δοχεία διαστολής
 • Ατμοδοχεία
 • Δεξαμενές καυσίμων
 • Δεξαμενές πυρόσβεσης
 • Αποσκληρυντές
 • Δεξαμενές αποθήκευσης και διεργασιών

Τα δοχεία πίεσης κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/CE σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση (PED.)

Βιομηχανικά δοχεία διαστολής

Όταν η θερμοκρασία του νερού σε ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης είναι μεγαλύτερη των 100 °C, τότε τα συμβατικά δοχεία διαστολής με μεμβράνη δεν έχουν πλέον εφαρμογή.

Τότε η λύση στην παραλαβή των διαστολών κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων βρίσκεται σε δοχεία διαστολής βιομηχανικού τύπου. Το δοχείο διαστολής χρησιμοποιεί αέρα ή άζωτο υπό πίεση προκειμένου να διατηρήσει τις πιέσεις του κυκλώματος, ενώ ένα εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροδίων στάθμης διατηρεί τη στάθμη μέσα στο ίδιο το δοχείο.

Ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υπέρθερμο νερό στην παραγωγική τους διαδικασία (θερμοκρασίες περίπου 150 °C).

Ατμοδοχεία

Ο σκοπός ενός ατμοδοχείου είναι η παροχή ατμού στην κατανάλωση όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την ατμοπαραγωγική ικανότητα του ατμολέβητα εκείνη τη στιγμή.

Πρόκειται λοιπόν για ένα χαλύβδινο δοχείο πίεσης, μονωμένο το οποίο περιέχει νερό και ατμό υπό πίεση. Το δοχείο είναι περίπου μέχρι τη μέση γεμάτο με κρύο νερό, ενώ ατμός διοχετεύεται από τον ατμολέβητα μέσω μία ‘’φλογέρας ατμού’’ στο κάτω μέρος του δοχείου.

Χρησιμοποιείται σα δοχείο αποθήκευσης ενέργειας ιδιαίτερα σε βιομηχανίες που έχουν απότομες ζητήσεις ατμού (peak steam-demands).

Δεξαμενές καυσίμων

Δεξαμενές καυσίμων για πετρέλαιο, μαζούτ και υγραέριο συνήθως συνοδεύουν τους ατμολέβητες ή τους λέβητες θέρμανσης των πελατών μας.

Ειδικότερα, όταν το καύσιμο που έχει επιλεγεί είναι το μαζούτ, τότε κατασκευάζεται η εξής τριάδα δεξαμενών :

 • Δεξαμενή αποθήκευσης μαζούτ εξοπλισμένη με θερμαντικό στοιχείο ατμού ή θερμού/υπέρθερμου νερού και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τροφοδοσία και την  επιστροφή συμπυκνώματος καθώς και ηλεκτρική αντίσταση.
 • Δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης μαζούτ, η οποία επίσης φέρει θερμαντικό ατμού ή θερμού/υπέρθερμου νερού και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τροφοδοσία και την  επιστροφή συμπυκνώματος καθώς και ηλεκτρική αντίσταση.
 • Προθερμαντήρας πριν τον καυστήρα. Μπορεί να θερμανθεί είτε μόνο με ηλεκτρικές αντιστάσεις είτε με ατμό χαμηλής πίεσης σε συνδυασμό με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Δεξαμενές πυρόσβεσης

Οι δεξαμενές πυρόσβεσης χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού, λειτουργώντας σαν μεγάλη αποθήκη νερού στην περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι δεξαμενές πυρόσβεσης κατασκευάζονται οριζόντιες ή κάθετες και βάφονται με πυράντοχα χρώματα που φέρουν  κατάλληλο πιστοποιητικό ποιότητας.

Αποσκληρυντές

Δοχεία πίεσης για αποσκλήρυνση νερού χρησιμοποιούνται κυρίως στα βαφεία.

Πρόκειται για κατακόρυφα δοχεία όπου στο εσωτερικό τους φέρουν επίπεδους δίσκους με πολλά φίλτρα. Συνήθως είναι εφοδιασμένα με τρεις ανθρωποθυρίδες και παραδίδονται είτε βαμμένα είτε με επιλαστίχωση (rubbered).

Δεξαμενές αποθήκευσης & διεργασιών

Διάφοροι άλλοι τύποι δοχείων-δεξαμενών χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω.

Δοχεία για αποθήκευση πολυαιθέρα και T.D.I χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία αφρωδών πλαστικών, ενώ δοχεία διπλών τοιχωμάτων χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων για τη θέρμανση ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας διαφόρων προϊόντων.

 • Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε μπορεί να μελετήσει, σχεδιάσει και κατασκευάσει  δοχεία πίεσης και δεξαμενές που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σχεδόν κάθε πελάτη.
 • Τα δοχεία παραδίδονται με ή χωρίς εξοπλισμό. Όταν όμως μας ζητηθεί μία ολοκληρωμένη λύση, τότε τα υλικά που τοποθετούμε προέρχονται από τους πιο επώνυμους και αξιόπιστους οίκους της διεθνούς αγοράς.

Βιομηχανία τροφίμων
Βιομηχανικές εφαρμογές