Λέβητας Έμμεσης Παραγωγής Ατμού

Λέβητας Έμμεσης Παραγωγής Ατμού

Οριζόντιος λέβητας έμμεσης παραγωγής ατμού με αφαιρετό θερμαντικό στοιχείο πολλαπλών διαδρομών.

 • Ατμοπαραγωγή :  100 ÷ 10.000 kg/h
 • Πίεση σχεδίασης : 0,5 ÷ 16 bar

Οι λέβητες έμμεσης παραγωγής ατμού τύπου SGL/D είναι κατάλληλοι για χρήση κορεσμένου ατμού, διαθερμικού λαδιού και υπέρθερμου νερού.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει-μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη αυλών και ελασμάτων
 • Πίεση / Θερμοκρασία λειτουργίας
 • Μόνωση

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία.

Οι λέβητες έμμεσης παραγωγής ατμού τύπου SGL/D κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την  P.E.D 2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 • Compact συγκρότημα με ενσωματωμένο όλο τον εξοπλισμό λειτουργίας και ασφαλείας
 • Πλούσιος ατμοθάλαμος και υδροθάλαμος
 • Ξηρός ατμός
 • Αφαιρετό θερμαντικό στοιχείο πολλαπλών διαδρομών
 • Μόνωση με πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco
 • Εύκολη συντήρηση
 • Απουσία καυστήρα
 • Αντοχή στο χρόνο

Εξοπλισμός

 • Τρίοδη αναλογική βάνα για τον έλεγχο της πίεσης του παραγόμενου ατμού
 • Ηλεκτροπνευματική μονάδα μετατροπής σήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας της τρίοδης αναλογικής βάνας.
 • Αναλογικός πρεσσοστάτης
 • Πρεσσοστάτης ασφαλείας
 • Ηλεκτρόδια στάθμης
 • Ασφαλιστικό υπερπίεσης τύπου ελατηρίου
 • Κεντρικός ατμοφράκτης
 • Συγκρότημα αντλίας τροφοδοσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ενιαία στιβαρή βάση
 • Γωνιακός ατμοφράκτης νερού τροφοδοσίας
 • Ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα
 • Χειροκίνητη βάνα αποπύλωσης (βάνα στρατσωνισμού)
 • Υδροδείκτηςανακλαστικού τύπου με ζεύγος κρουνών απομόνωσης οι οποίοι απομονώνουν αυτόματα σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού
 • Χαλύβδινος κρουνός για δειγματοληψία νερού
 • Βαλβίδα εξαέρωσης στο λέβητα και στο θερμαντικό στοιχείο
 • Μανόμετρο ένδειξης πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό του λέβητα

 

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου :

 • Συλλέκτης ατμού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού με μερική ή πλήρη απαερίωση
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας (αποσκλήρυνση)
 • Δοχείο στρατσωνισμού (blow down vessel)
 • Προ-συναρμολογημένα τμήματα δικτύων ατμού