Ατμολέβητας SCOTCH/LD

Ατμολέβητας SCOTCH/LD

Οριζόντιος ατμολέβητας τριών διαδρομών καυσαερίων με λυόμενο θάλαμο αναστροφής

 • Ατμοπαραγωγή :  1.000 ÷ 3.000 kg/h
 • Πίεση σχεδίασης : 0,5 ÷ 16 bar

Οι λέβητες τύπου SCOTCH / LD είναι κατάλληλοι για  κάθε είδος υγρού ή αέριου  καυσίμου.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει-μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία.

Οι ατμολέβητες τύπου SCOTCH / LD κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την  P.E.D 2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 • Έκκεντρη τοποθέτηση φλογοθαλάμου στο λέβητα για την καλύτερη κυκλοφορία του νερού μέσα στον υδροθάλαμο
 • Πλούσιος ατμοθάλαμος και υδροθάλαμος
 • Ξηρός ατμός
 • Λυόμενος θάλαμος αναστροφής καυσαερίων
 • Συγκολλητός οπίσθιος καπνοθάλαμος με ευρύχωρη θυρίδα που επιτρέπει τον καθαρισμό του λέβητα
 • Μόνωση με πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 • Μεγάλοι βαθμοί απόδοσης μέχρι 91% σε πλήρες φορτίο. Η χρήση εξοικονομητή μπορεί να αυξήσει το βαθμό απόδοσης του ατμολέβητα μέχρι  96%
 • Αντοχή στο χρόνο

Standard εξοπλισμός

 • Σύστημα τροφοδοσίας νερού με ηλεκτρόδια στάθμης
 • Ηλεκτρόδιο ασφαλείας (κατωτάτης στάθμης)
 • Πρεσσοστάτες λειτουργίας και ασφαλείας
 • Κεντρικός ατμοφράκτης
 • Ασφαλιστικό υπερπίεσης τύπου ελατηρίου
 • Συγκρότημα αντλίας τροφοδοσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ενιαία στιβαρή βάση
 • Γωνιακός ατμοφράκτης νερού τροφοδοσίας
 • Ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα
 • Χειροκίνητη βάνα αποπύλωσης (βάνα στρατσωνισμού).
 • Υδροδείκτης ανακλαστικού τύπου με ζεύγος κρουνών απομόνωσης οι οποίοι απομονώνουν αυτόματα σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού
 • Ζεύγος κρουνών απομόνωσης για τον υδροδείκτη οι οποίοι απομονώνουν αυτόματα σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού. 
 • Χαλύβδινος κρουνός για δειγματοληψία νερού
 • Βαλβίδα εξαέρωσης 
 • Μανόμετρο ένδειξη πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό του λέβητα

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Αναλογικό ηλεκτρόδιο στάθμης 4-20 mA  για το σύστημα τροφοδοσίας νερού
 • Αυτοελεγχόμενο ηλεκτρόδιο κατωτάτης στάθμης σύμφωνα με το TRD 604/24 h γιαr 24ώρη λειτουργία χωρίς επιθεώρηση
 • Αυτόματο σύστημα στρατσωνισμού επιφανείας σύμφωνα με το TRD 604/24 h for 24ώρη λειτουργία χωρίς επιθεώρηση
 • Αυτόματη πνευματική στρατσώνα πυθμένα
 • Inverter στην αντλία τροφοδοσίας για την αναλογική πλήρωση του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα.
 • Επιπλέον υδροδείκτης με ζεύγος κρουνών απομόνωσης
 • Επιπλέον ασφαλιστικό υπερπίεσης

 

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου :

 • Εξοικονομητής
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού με μερική ή πλήρη απαερίωση
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας (αποσκλήρυνση)
 • Δοχείο στρατσωνισμού (blow down vessel)
 • Καπνοδόχος
 • Κεντρικός και περιφερειακοί ατμοδιανομείς
 • Προ-συναρμολογημένα τμήματα δικτύων ατμού
 • Προθερμαντήρας μαζούτ
 • Θερμαντήρας νερού χρήσης