Ατμολέβητας PRN/D

Ατμολέβητας PRN/D

Οριζόντιος λέβητας ατμού τριών διαδρομών καυσαερίων με αναστρεφόμενη φλόγα.

 • Ατμοπαραγωγή :  100 ÷ 4.000 kg/h
 • Πίεση σχεδίασης : 0,5 ÷ 16 bar

Οι λέβητες τύπου PRN / D είναι κατάλληλοι για  κάθε είδος υγρού ή αέριου  καυσίμου.

Η ΑΡΤΕΜΗΣ Α.Ε εστιάζει στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει μεγάλη ευελιξία να σχεδιάζει-μελετά και κατασκευάζει προϊόντα που διαφέρουν πολύ από αυτά της ‘’μαζικής παραγωγής’’. Έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Θερμαινόμενη επιφάνεια
 • Πάχη ελασμάτων
 • Πίεση λειτουργίας
 • Μόνωση

μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία.

Οι ατμολέβητες τύπου PRN/Dκατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την P.E.D 2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 • Ευρύχωρος φλογοθάλαμος με βρεχόμενο πυθμένα
 • Πλούσιος ατμοθάλαμος και υδροθάλαμος
 • Ξηρός ατμός
 • Εύκολη συντήρηση η οποία επιτυγχάνεται από :
  • τη μεγάλη και πλήρως ανοιγόμενη πόρτα
  • το λυόμενο (βιδωτό) καπνοθάλαμο, με τις δύο θυρίδες καθαρισμού
 • Διαιρούμενο κολάρο συνδέει τον καπνοθάλαμο με την καπνοδόχο και έτσι δεν απαιτείται απομάκρυνση της καπνοδόχου κατά την τυχόν αφαίρεση του καπνοθαλάμου.  
 • Μόνωση με πετροβάμαβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 • Μεγάλοι βαθμοί απόδοσης μέχρι 91% σε πλήρες φορτίο. Η χρήση εξοικονομητή μπορεί να αυξήσει το βαθμό απόδοσης του ατμολέβητα μέχρι  96%
 • Αντοχή στο χρόνο

Standard εξοπλισμός

 

 • Σύστημα τροφοδοσίας νερού με ηλεκτρόδια στάθμης
 • Ηλεκτρόδιο ασφαλείας (κατωτάτης στάθμης)
 • Πρεσσοστάτες λειτουργίας και ασφαλείας
 • Κεντρικός ατμοφράκτης
 • Ασφαλιστικό υπερπίεσης τύπου ελατηρίου
 • Συγκρότημα αντλίας τροφοδοσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ενιαία στιβαρή βάση
 • Γωνιακός ατμοφράκτης νερού τροφοδοσίας
 • Ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα
 • Χειροκίνητη βάνα αποπύλωσης (βάνα στρατσωνισμού).
 • Υδροδείκτης ανακλαστικού τύπου με ζεύγος κρουνών απομόνωσης οι οποίοι απομονώνουν αυτόματα σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού. 
 • Χαλύβδινος κρουνός για δειγματοληψία νερού.
 • Βαλβίδα εξαέρωσης 
 • Μανόμετρο ένδειξη πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό του λέβητα

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Αναλογικό ηλεκτρόδιο στάθμης 4-20 mA  για το σύστημα τροφοδοσίας νερού
 • Αυτοελεγχόμενο ηλεκτρόδιο κατωτάτης στάθμης σύμφωνα με το TRD 604/24 h γιαr 24ώρη λειτουργία χωρίς επιθεώρηση. 
 • Αυτόματο σύστημα στρατσωνισμού επιφανείας σύμφωνα με το TRD 604/24 h for 24ώρη λειτουργία χωρίς επιθεώρηση. 
 • Αυτόματη πνευματική στρατσώνα πυθμένα.
 • Inverter στην αντλία τροφοδοσίας για την αναλογική πλήρωση του νερού τροφοδοσίας στο λέβητα.
 • Επιπλέον υδροδείκτης με ζεύγος κρουνών απομόνωσης
 • Επιπλέον ασφαλιστικό υπερπίεσης

 

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου :

 • Εξοικονομητής
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού με μερική ή πλήρη απαερίωση
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας (αποσκλήρυνση)
 • Δοχείο στρατσωνισμού (blow down vessel)
 • Καπνοδόχος
 • Κεντρικός και περιφερειακοί ατμοδιανομείς
 • Προ-συναρμολογημένα τμήματα δικτύων ατμού
 • Προθερμαντήρας μαζούτ
 • Θερμαντήρας νερού χρήσης