Ατμογεννήτρια ARTO/D

Ατμογεννήτρια ARTO/D

Οριζόντια ή κατακόρυφη υδραυλωτή γεννήτρια ατμού τριών διαδρομών καυσαερίων με σπειροειδές θερμαντικό στοιχείο

 • Ατμοπαραγωγή :  300 ÷ 4.000 kg/h
 • Πίεση σχεδίασης : ως 30 bar

Οι ατμογεννήτριες τύπου ARTO/D είναι κατάλληλες για  κάθε είδος υγρού ή αέριου  καυσίμου.

Οι ατμογεννήτριες τύπου ARTO/D κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την P.E.D 2014/68/EU σχετική με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 • Ατμογεννήτρια υδραυλωτή μίας διαδρομής νερού και τριών διαδρομών καυσαερίων
 • Παραγωγή ατμού σε ελάχιστα λεπτά
 • Εύκολη απομάκρυνση και τοποθέτηση της σερπαντίνας
 • Ξηρός ατμός
 • Εύκολη συντήρηση   
 • Μόνωση με πετροβάμαβακα υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco.
 • Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 • Μεγάλοι βαθμοί απόδοσης μέχρι 91% σε πλήρες φορτίο. Η χρήση εξοικονομητή μπορεί να αυξήσει το βαθμό απόδοσης του ατμολέβητα μέχρι  95%
 • Αντοχή στο χρόνο

Standard εξοπλισμός

 • Εμβολοφόρα αντλία τροφοδοσίας νερού με αντλία προπίεσης (boost pump) ή εναλλακτικά κατακόρυφη φυγοκεντρική αντλία πολλαπλών βαθμίδων
 • Κεντρικός ατμοφράκτης
 • Ασφαλιστικό υπερπίεσης τύπου ελατηρίου
 • Πρεσσοστάτης λειτουργίας για τον ατμό
 • Πρεσσοστάτης ενεργοποίησης δεύτερης φλόγας του καυστήρα
 • Πρεσσοστάτης ασφαλείας
 • Πρεσσοστάτης νερού, μέσω του οποίου ενεργοποιείται η σειρήνα και σταματάει ο καυστήρας, αν η πίεση του νερού είναι κατά 35-40% μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας.
 • Βάνα απομόνωσης αντλίας τροφοδοσίας
 • Βαλβίδα
 • Βάνα στρατσωνισμού 
 • Μανόμετρο ένδειξη πίεσης ατμού
 • Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 bar  για την ένδειξη της πίεσης του νερού στην είσοδο της αντλίας τροφοδοσίας
 • Μανόμετρο γλυκερίνης 0-40 bar  για την ένδειξη της πίεσης του νερού στην έξοδο από την αντλία τροφοδοσίας
 • Ελεγκτής θερμοκρασίας ατμού, ο οποίος ενεργοποιεί τη σειρήνα και διακόπτει τον καυστήρα σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ατμού υπερβεί τα επιθυμητά όρια.
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας προ-καλωδιωμένος με όλο τον εξοπλισμό της ατμογεννήτριας

 

Περιφερειακός εξοπλισμός λεβητοστασίου:

 • Εξοικονομητής
 • Διαχωριστής ατμού
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού με μερική ή πλήρη απαερίωση
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας (αποσκλήρυνση)
 • Δοχείο στρατσωνισμού (blow down vessel)
 • Καπνοδόχος
 • Κεντρικός και περιφερειακοί ατμοδιανομείς
 • Προ-συναρμολογημένα τμήματα δικτύων ατμού
 • Προθερμαντήρας μαζούτ
 • Θερμαντήρας νερού χρήσης